Diáknévsorok: Sátoraljaújhely

[Konviktus] A sátoraljaújhelyi piaristák 1945 szeptemberében nyitottak fiúkonviktust (diákotthont) rendházuk második emeletén, amelyet a kommunista hatalom 1948-ban a piarista gimnáziumhoz hasonlóan államosított. Az állami diákotthon 1950-től, a rendház erőszakos fölszámolása után az egész kolostorépületet elfoglalta. 1963-ban kollégiummá minősítették, és Kossuth Lajos nevét vette föl, aki a sátoraljaújhelyi piarista gimnázium diákja volt. 1966-ban az épületet modernizálták, és koedukálttá tették, sőt a bennlakók között a lányok kerültek többségbe. A diktatúra bukása után a piarista rend 1992-ben kapta vissza épületét, az 180 fős kollégiummal együtt. Ennek igazgatását Varga Zoltán piarista vette át, és 1993-tól fiúkollégiummá alakította. 2005-től a kollégium ismét fölvesz lányokat is.

Gimnáziumi anyakönyvek

1778–1833

  • Kossuth Lajos Gimnázium (Sátoraljaújhely) könyvtára
  • Catalogus studiosorum.
  • A kötetet elősorban mint Kossuth Lajos sátoraljaújhelyi diákoskodásának emlékét őrzik, aki 1810–1816 között járt ide.

1797/1798, 1811/1812

1870/1871-1912/1913

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

  • Piarista Központi Könyvtár 1863–1864, 1869, 1873, 1875–1948
  • Országos Széchényi Könyvtár (Ért 1.698) 1863-1943, 1947-1948
  • Hungaricana 1873-1876, 1882-1887, 1889-1894, 1896, 1899-1903, 1905-1908, 1910-1916, 1917-1918, 1920-1943, 1947-1948
  • Arcanum Digitális Tudománytár 1873-1876, 1882-1887, 1889-1894, 1896, 1899-1903, 1905-1908, 1910-1916, 1917-1918, 1920-1943, 1947-1948

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 152-154.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 14. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 22), Budapest, [2006], 256-263.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ! Kiegészítendő