Diáknévsorok: Selmecbánya

Gimnáziumi anyakönyvek

1776/77–1825/26

 • Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica
 • Protocollum scholasticorum ab anno 1777 Gymnasii Regii Maioris Schemniciensis Scholarum Piarum
 • Vö. Szártorisz Ferenc, A selmeczbányai kir. kath. gymnasium története, in Ért/Selmecbánya 1895/1896, 3-73: 65, n° 13.
 • Éves összlétszámok, 1777–1857: Bertalan Alajos, A selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium rövid története, in Ért/Selmecbánya 1875/1876, 3-18: 17; 1777–1896: Szártorisz, i.m., 61-62; 1777-1799: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Budapest, 1994, 641.

1797/98

1826/27–1849/50

1850/51–1851/52

 • Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica
 • Hauptcatalog der Schuljugend am kathol. Obergymnasium zu Schemnitz vom Schuljahre 1850/1851 und 1851/1852. – Real-Index
 • Vö. Szártorisz, i.m., 65, n° 18.

1853/54–1916/17

 • Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica, Král'ovské katolícke hlavné gymnázium v Banskej Štiavnici, inv. č. 4-64.
 • Névkönyvek (évenkénti kötetekben, 1908/09–1916/17 érettségi anyakönyv nélkül).
 • Vö. Szártorisz, i.m., 65, n° 23.

Gimnáziumi érettségi anyakönyvek

1851/52–1858/59

Nyomtatott értesítők*

1830–1834, 1841, 1845–1846, 1848, 1854–1859, 1863–1864, 1871–1874

1836, 1854–1918

Bibliográfia

 • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 144.
 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 156-159, 230.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 15. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 23), Budapest, é.n., 11-16.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.