Diáknévsorok: Tata

Gimnáziumi anyakönyvek

1765/1766–1777/1778, 1814/1815–1816/1817

1803/1804–1811/1812

  • Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Tatai Piarista Gimnázium iratai (VIII.58), 37. kötet
  • Liber continens numerum studiosae Juventutis.

1778/1779–1779/1780, 1781/1782, 1783/1784, 1814/1815, 1816/1817, 1818/1819, 1821/1822, 1825/1826–1833/1834, 1835/1836–1838/1839, 1840/1841, 1842/1843–1843/1844, 1846/1847–1865/1866, 1872/1873, 1875/1876–1885/1886, 1887/1888, 1889/1890–1894/1895, 1896/1897–1901/1902, 1903/1904–1947/1948

  • Eötvös József Gimnázium (Tata)
  • Anyakönyvek.
  • Létszámok és a végzősök névsora: Körmendi Géza, A tatai gimnázium névtára 1765–2002: A Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma (1765–1948) és az Állami Gimnázium (1948–1951), valamint az Eötvös József Gimnázium (1951–2002) tanárai és diákjai, Bp., 2004.
  • A filozófiai tagozat diákjainak névsora 1778/1779-1779/1780: Hegyi Ferenc, Szenctől Tatáig: A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon, Bp., 2016 (Magyarordzág piarista múltjából, 10), 278.

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

Konviktorok érdemsorai*

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

Bibliográfia

  • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 162-171.
  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 196-199.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 17. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 25), Budapest, é.n., 129-135.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.