Diáknévsorok: Temesvár

Gimnáziumi anyakönyvek

  • Az iskola levéltári fondja: Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale ale României (Románia Nemzeti Levéltára Temes Megyei Igazgatósága), Liceul Particular Piarist Timişoara (21. fond, Nr. inv. 31; 1802-1949), 150 r. egység

1790/91-1795/96

A 18. századi anyakönyvi kötet/ek feltehetőleg elveszett/tek. Horváth Pius még használta őket az 1880-as években (A temesvári róm. kath. főgymnasium, in Helyrajzi emlékmű a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1886. évi … Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyűlésére, szerk. BREITER Ármin, Temesvár, 1886, 312.), húsz évvel később, 1908-ban Both Ferenc igazgató azonban már nem találta a régi anyakönyveket (l. levelét Prónai Antalhoz: PMKL, Prónai Antal hagyatéka [IV.62]).

Nyomtatott értesítők*

1825, 1836, 1841, 1851–1858, 1864–1865, 1867–1876

1856-1858, 1872, 1876-1878, 1881-1882, 1885-1918

Bibliográfia

  • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 199-200.
  • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 17. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 25), Budapest, é.n., 143-148.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.