Diáknévsorok: Vác (Collegium Regium Theresianum)

A Migazzi Kristóf bécsi érsek és váci adminisztrátor által 1762-ben alapított nemesi konviktus 1767-ben beolvadt a szintén a királynő által alapított, piarista irányítású Theresianumba. II. József császár rendeletei következtében 1784-ben a Theresianum megszűnt (épületét 1855-től fegyházzá alakították),

Nemesi kollégium diáknévsorai

1767/68–1778/79

1767/68–1780/81

  • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Acta ecclesiastica (E 150), Irregestrata, 17. tétel: Váci Theresianum, N° 4.
  • Tabellae continens relationem, quae datur quotannis bis de nobilibus Collegii Regii Theresiani Vaciensis ab anno scholastico 1768 (az 1777. évig néhány apró javítástól eltekintve megegyezik a N. 3. kötettel, 1778-tól a konviktorok féléves minősítései is benne vannak).

1769/70–1776/77

1777/78–1778/79

1781/82–1783/84

Nyomtatott értesítők

Névsorok (Ratio studiorum, tananyag névsorral)

Bibliográfia

  • Dörnyei Sándor–V. Ecsedy Judit–Pavercsik Ilona, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok, Budapest, 1989 (A magyar neveléstörténet forrásai, 3), 188-191.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.

 ! Kiegészítendő