Diáknévsorok: Veszprém

Gimnáziumi anyakönyvek

1719/1720–1746/1747

 • Elveszett.
 • Catalogus studiosae juventutis I.
 • Föltehetően 1895-ben még megvolt (Tölcséry Ferenc, A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi róm. kath. főgymnasium története 1711-1895, in Ért/Veszprém 1894/95, 233, 243), de 1940-ben Nyers Lajos már nem használta (A veszprémi piarista gimnázium tanárai 1711-1750, in Ért/Veszprém 1939/40–1942/43).

1747/48–1803/04

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 1. kötet
 • Catalogus studiosae juventutis II.

1804/05–1825/26

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 2. kötet
 • Juventus scholastica gymnasii Veszprimiensis.

1826/27–1841/42

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 3. kötet
 • Juventus scholastica gymnasii Veszprimiensis (az Informationes adatait tartalmazza).

1830/31–1843/44

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis (III.6), Matriculae, Libri (1.a), 4. kötet
 • Informatio de juvenibus gymnasii Veszprimiensis (beiratkozási anyakönyv, classificatio nélkül).

1787/1788–1790/1791, 1793/1794–1797/1798, 1799/1800–1806/1807, 1810/1811, 1812/1813, 1814/1815–1815/1816, 1817/1818–1835/1836, 1837/1838–1840/1841, 1843/1844–1846/1847, 1848/1949–1849/1850

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Archivum gymnasii Veszprimiensis, Matriculae, Informationes de juventute (1.b), 1-50. tétel
 • Informationes de iuventute scholastica gymnasii Veszprimiensis.

1850/1851–1853/1854

1850/1851–1873/1874

1874/1875–1947/1948

Irodalom

Gimnáziumi érettségi anyakönyvek

1885/86-1948/49

Nyomtatott értesítők

Gimnáziumi érdemsorok*

 • Piarista Központi Könyvtár 1823, 1825–1826, 1828, 1831–1836, 1838–1842, 1845–1848
 • Országos Széchényi Könyvtár (Ért 2.124) 1812-1827, 1829-1850
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Helytörténeti gyűjtremény, 373 V 80) 1815, 1826-1827, 1832, 1836, 1838-1839

Gimnáziumi tudósítványok, értesítők és évkönyvek*

 • Piarista Központi Könyvtár 1853, 1863–1948
 • Országos Széchényi Könyvtár (Ért 2.124) 1853-1948
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Helytörténeti gyűjtremény, 373 V 80) 1853, 1863, 1866, 1870, 1874-1918, 1920-1944, 1946-1948
 • Arcanum Digitális Tudománytár 1872–1873, 1875, 1879, 1882–1918, 1920, 1923–1948

Bibliográfia

 • Gráberné Bősze Klára, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850 (A magyar neveléstörténet forrásai, 28), Budapest, 2013, 219-223.
 • Gráberné Bősze Klára–Léces Károly, A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49, 18. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai, 26), Budapest, é.n., 179-185.

* Az évszámok az értesítők (évkönyvek) megjelenésének évére (tehát a tanév végére) vonatkoznak.