Egy megújult Kalazancius kép

Túry Gyula festőművész (1866-1932) 1931-ben készítette Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményét a szegedi Fogadalmi templom baloldali utolsó mellékoltára számára. Az eredeti festmény ma is ott látható. A művész ehhez a munkájához egy 300 × 150 cm-es szénvázlatot is rajzolt, amely utóbb a kecskeméti rendházba került, nagy valószínűséggel 1950 táján , a iskolák és rendházak államosítása során. 

Az erősen megrongálódott képet Etele György kecskeméti házfőnök 1991 januárjában küldte Budapestre restaurálásra. Az ügy elfelejtődött, csak 25 év múlva 2016-ban kezdtek utána érdeklődni. Ruppert József piarista szerzetesnek sikerült a képet megtalálnia, és a restaurálási folyamatot újraindítania. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátorképző Központjában Orosz Katalin szaktanár felügyelete mellett 2018-ban indult meg a munka. A papírra rajzolt képet lefejtették karton alapjáról, letisztították, a sérült részeket a lehetőségekhez képest kijavították. Speciális hátlapot kapott és teljesen új, de korhű keretet, valamit plexi védőborítást. A felújított képet 2018. augusztus végén szállították vissza Kecskemétre.

Bíró Vencel a képet így írta le: „Az oktató munka az utcán történik. Az egyik fiú kezében könyv van, abból olvas. Kalazancius magyarázólag emeli jobb kezét, bal kezét pedig a fiú hátán tartja. Két másik fiú is könyvet olvas nagy figyelemmel. Újabb fiú jelenik meg, karján kosárral, kiskutyától kísérve. A jelenetet figyeli egy anya is, karján gyermekével. Az ég felhőiben a Szűzanya és a kis Jézus szemléli a kedves jelenetet.“

Szöveg és kép: Ruppert József SchP