Két tanulmánykötet Trianonról – piarista darabokkal

[A 2023. január 1-én közzétett írás bővített változata.] A közelmúltban két olyan tanulmánykötet is megjelent, amely az 1918/1919. évi magyarországi impériumváltásnak és a trianoni békeszerződésnek az egyházakra és egyházi intézményekre gyakorolt hatását vizsgálja.

Mivel a békeszerződés 100 éves évfordulója 1920 nyarán éppen a koronavírus-járvány tetőzéseinek idejére esett, az akkor megindult kutatások és tervezett kiadványok csak lassan valósulhattak meg. Sok nehézség után 2022 végére készült el a Trianon és az egyházak című tanulmánykötet, amelyben Zombori István szerkesztésében 30 szerző 30 tanulmánya mutatja be a magyarországi egyházi intézmények sorsát az 1918/1919. évi impériumváltást követő években. Ezek között kapott helyett Koltai András és Szekér Barnabás tanulmánya is az 1918/1919-ben megszállt magyarországi területeken működő piarista szerzetesek, gimnáziumok és rendházak sorsáról, egészen az új, romániai és szlovákiai rendtartományok megalakulásáig. A kétéves késés lehetővé tette, hogy néhány olyan szerző (például az említettek), akik korábban az adott határidő miatt nem tudták vállalni a munkát, a megnövekedett türelmi idő miatt mégiscsak megírták tanulmányaikat. Így a 14-15 szerző helyett, végül is 30-an kerültek a kötetbe, és a terjedelem is a tervezett 400 helyett, 720 oldalra nőtt. A megnövekedett terjedelem kinyomtatására a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány 2022 júniusában nyert támogatást, azonban a háborús helyzetben elrendelt zárolások miatt ez késett.  Remélhetőleg azonban 2023 elején a munka kinyomtatásra, majd pedig bemutatásra kerülhet. Addig pedig hozzáférhető az Alapítvány honlapján.

A másik tanulmánykötet előzménye az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport által 2021. június 23-án Budapesten szervezett tudományos konferencia volt, mely az I. világháborút lezáró békediktátumra emlékezett meg, amely számos tekintetben érintette Magyarország és a római Szentszék kapcsolatait is. A konferencián elhangzott előadások írott változata Sági György szerkesztésében és Tusor Péter sorozatszerkesztésében jelent meg, és szintén teljes terjedelmében letölthető. Ennek kötetnek is egyik fejezete kifejezetten a a szerzetesrendekre helyezte a fókuszt, eddig ismeretlen források feltárásával és elemzésével. A kalocsai iskolanővérek bácskai rendházainak önálló provinciába szervezéséről Sági György írt, a piaristák csehszlovákiai házainak és a szlovák piaristák útkeresésének nem kisebb problémájáról pedig Szekér Barnabás.