Konferencia a nemesi elit oktatásáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő „Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában” kutatási projekt keretében (NKFI PD 132018) 2022. január 19-én, szerdán online konferenciát rendeznek Az intézményi keretektől a családi stratégiákig: A nemesi elit oktatási lehetőségei a kora újkori Magyar Királyságban címmel.

A konferencia témái felöleik (1) a 17-18. századi jezsuita és piarista, valamint az evangélikus és református iskolahálózatot, (2) a műveltségszerzés egyéb lehetőségeit és elméleti kérdéseit, (3) a 18. század második felében kiépülő Theresianumok rendszerét, és végül (4) egyes családok stratégiáit, amelyekben az egyházi, világi pályaválasztás és a külföldi tanulmányutak is szerepet játszottak.

Az előadók között lesznek levéltárunk munkatársa is, Koltai András a Piarista konviktusok a 18. századi Magyarországon címmel, Szekér Barnabás pedig Közelítések a váci Collegium Theresianum történetéhez (1767–1784) címmel fog előadást tartani.