Hitre, tudásra

A piaristák és a magyar művelődés
2017. nov. 16.–2018. febr. 28.

Kiállítás Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában (Budavári Palota, E épület)
2017. november 15.–2018. február 25. (meghosszabítva február 28-ig)

A kiállításról | Rövidfilmek | Virtuális séta | Terek, bevezetők, képek / Spaces, informations, images | Megnyitó | Vezetések és kapcsolódó programok | Múzeumpedagógiai foglalkozások | Katalógus | Sajtó | Sajtóanyag | Helyszín, megközelítés jegyinformáció | Támogatók

A kiállításról

Egy csapat férfi, akik arra szánták az életüket, hogy tanárok és papok legyenek, tanítsanak és neveljenek, és mindezt a lehető legmagasabb szinten és a legjobb módszerrel tegyék. Közösségük Itáliában 400 éve, Magyarországon több mint 350 éve, Budapesten pedig 300 éve végzi munkáját, a tanítást és a diákok szolgálatát.

Ez a kiállítás azt mutatja be, hogy a piaristák a négy évszázad során mivel gazdagították a magyar művelődést a tudomány, a művészetek és a vallás különböző területein.

„Ha ugyanis a gyerekeket kiskoruktól fogva szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre, kétségkívül remélhető, hogy egész életük alakulása boldog lesz” – írta a rendalapító, Kalazanci Szent József 1621-ben. Ennek megfelelően utódai is azt tették, amit tanítványaik és a környezetük boldogulása érdekében szükségesnek láttak. Ha kellett, szentségeket vittek az emberekhez, imádkoztak, könyveket írtak, fizikai kísérleteket mutattak be, közösségi tereket hoztak létre, hegyet másztak, táborozni mentek, vitorlást építettek, és mindeközben természetesen szerették és művelték is az irodalmat, a zenét, a művészeteket és a humort.

Magyarországon 1666-ban jött létre első iskolájuk. Szolgálatuk azóta is a kor és az élet kihívásaihoz igazodik. Úttörői voltak például a magyar nyelvű középiskolai tanításnak, a matematika, a fizika és az informatika oktatásának és a cserkészetnek is.

Mindebben kiemelkedik a rend pesti iskolája, amelyet a városi tanács alapított 1717-ben. A régi piarista ház a város egyik legrégibb szellemi központja volt. A kopott falú, majd 1917-re új palotába költöző gimnázium padjaiból kiváló költők, tudósok és államférfiak kerültek ki, Vörösmarty Mihálytól Pilinszky Jánosig, Eötvös Lorándtól Oláh Györgyig, és Teleki Páltól Antall Józsefig.

A piaristák színes világát fölidéző, általuk készített, megrendelt vagy összegyűjtött tárgyak is sokszínűek, választékuk a középkori kódexektől a modern bábokig terjed. A kiállításon a magyar piaristák műveltségét szépséges liturgikus tárgyak, eddig kevesek által látott festmények és rajzok, különleges könyvek, kéziratok, órák és modellek mutatják be.

Rövidfilmek

Reklámfilm (1 perc), készítette Dezső András

A megnyitón készült bemutató film (5:22 perc), készítette Dezső András

A katalógus bemutatóján készült bemutató film (19:41 perc), készítette Zsuffa Kálmán

Virtuális séta

A kiállítás zárását megelőzően 16 darab 360 fokos panorámafelvétel készült a kiállítás egyes tereiről. Ezek segítségével most virtuális sétát lehet tenni az azóta lebontott kiállítás tereiben. A virtuális látogató a navigációs nyilak segítségével teremtől teremre sétálhat, fordulhat, és kötelíthet az egyes tárgyakhoz. A kiálítás rendezőinek tervei szerint a panorámafotók az év végéig további részletekkel, szövegekkel, képekkel és hangokkal egészülnek ki, hogy minél teljesebb élményt nyújtsanak azok számára is, akiknrek nem volt módjuk eljutni a múzeumba, vagy ott nem volt elég idejük a számos izgalmas tárgy és információ befogadására. A panorámafelvételeket Takács István (http.//facebook.com/kerekterek) készítette, programozta és montírozta.

Terek, bevezetők, képek

Az alábbiakban a kiállítás egyes tematikus tereiben olvasható bevezetők és a fali képernyőkön (tableteken) vetített képek tekinthetők meg.

 1. Templom (Kalazanci Szent József, a rendalapító)
 2. Iskola (Nevelés és oktatás)
 3. Fizika szertár (Fizika és matematika)
 4. Természetrajzi szertár (Utazások, földrajz, biológia)
 5. Történelmi tár (Régészet és történetírás)
 6. Sekrestye (Szentségek és csodák)
 7. Oratórium (Hittudomány és hitoktatás)
 8. Rajzterem (Műgyűjtés, festészet, rajz)
 9. Kórus (Ének és zene)
 10. Íróasztal (Költészet és irodalom)
 11. Rendházon kívül (Közéleti szerepvállalás
 12. Rendház (Szerzetesi élet)
 13. Színpad (Színház)
 14. Csónakház (Cserkészet és víziélet)
 15. Társalgó (Humor)
 16. Tervtár (Építészet)
 17. Piarista utca (A pesti piarista házak)

Katalógus

Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus, I-II. kötet, szerk. Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017–2019. – 26 cm; 544, 732 pp. – ISBN: 978-615-80517-5-0; ISBN 978-615-5934-03-2.

Ismertetés:

 • Magyar Sion, Új folyam 13(2019):2, 349-352 (Käfer István).

Múzeumpedagógiai foglalkozások

JancsiTe is szeretnél piarista diák lenni? (általános iskolás csoportoknak)

Miközben felkészülünk a felvételi beszélgetésre az igazgató úrnál, megismerjük az alapító Kalazanci Szent József történetét és a diákélet változásait az évszázadokon keresztül. A legérdekesebb műtárgyak elvezetnek minket az őket készítő, vagy használó szerzetes tanárokig, és a tőlük tanuló diákokig. Megtudjuk azt is, hogy a szigorú szerzeteseknek is volt humoruk, tudtak nevetni magukon és egymáson is.

Vajon mikor jobb diáknak lenni? Diákélet a 17. századtól napjainkig (minden korosztályból érkező iskolás csoportoknak

Miután felfedeztük a kiállítást, párbeszédbe bonyolódunk az alapító Kalazanci Szent Józsefet a festményeken körülvevő dákokkal. Megpróbáljuk a műtárgyak segítségével eldönteni melyik korban milyen tantárgyakat tanulnak, milyen ösztönző és bűntető módszerekkel buzdítják őket, hogyan töltik a szabadidejüket. Végül sorra vesszük a különböző korok előnyeit és hátrányait napjaink diákéletéhez képest.

Miért jó piarista diáknak lenni? (piarista iskolába járó csoportoknak)

Sorra vesszük, miben különböznek az egyházi, alapítványi és állami iskolák, miért választottuk azt, ahová járunk, mit szeretünk, és min változtatnánk. A kiállításban bemutatott műtárgyak közül kedvenceket, a falakról ránk néző, papok közül példaképeket keresünk. A mai diákokat is foglalkoztató kérdésekről megvitatjuk álláspontjainkat, és elképzeljük a hajdani tanárok véleményeit. Ha nem egyezik a miénkkel, igyekszünk őket kiengesztelni a kiállítás - szerintünk nekik leginkább tetsző - műtárgyainak virtuális odaajándékozásával.

A foglalkozások ára: 800 Ft/fő, a kísérő pedagógusoknak díjtalan. Várjuk jelentkezésüket!
Jelentkezés: Berhidai Magdolna múzeumpedagógusnál a berhidai@mail.btm.hu e-mailcímen, a 06 20/512 40 75 - ös telefonszámon.

Sajtó

Előzetes híradások

Programportálok

Beszélgetés Labancz Zsolt tartományfőnökkel    

Megnyitó

Beszámolók

Rádióműsorok

Televíziós műsorok, filmek

A „Százgyökérű szív" című Sík Sándor-előadásról, a kiállítás kísérőprogramjáról (2018. január 19.):

Sajtóanyag

http://www.btm.hu/?q=sajto_var

facebook

Helyszín, megközelítés jegyinformáció

Megközelítés


teljes térkép

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum a budai várpalotában található, az Oroszlános udvarból nyílik. Számos úton megközelíthető.

 1. A 16-os autóbusz Dísz téri megállójából gyalogosan.
 2. A 5-ös autóbusz Dózsa György tér megállójából gyalogosan, majd a Palota úton található gyorsliftet használva. (A lift az OSZK olvasói számára ingyenes, a látogatók 200 Ft-ért vehetik igénybe.)
 3. A 19-es és 41-es villamos Várkert Bazár megállójától, a Várkert liftjeit és mozgólépcsőjét használva (ezek használata ingyenes). Kiszállás a legfelső lift legfelső szintjén, ahonnét a múzeum a Nemzeti Galéria épületszárnyának megkerülésével közelíthető meg, de eggyel lejjebb is ki lehet szállni, és a múzeum alsó bejáratán bemenni, a középkori pincéken keresztül.
 4. A Szarvas térről a Vízi kapun keresztül (a Buzogány torony alatt), lépcsőkön, gyalogosan.
 5. Gépkocsival (fizetős) parkolásra a Dózsa György teret, a Palota utat, a Dísz teret illetve a Várgarázst illetva a Várkert Bazár mélygarázsát ajánljuk. A mélygarázsokból lift vezet föl a Várba.

Jegyinformáció

Belépés jelenlegi piarista diákoknak és tanároknak ingyenes, a Piarista Diákszövetség tagjainak kedvezményes (50%).
(további információ)

Nyitvatartás

kedd-péntek: 10–16 óráig
szombat-vasárnap: 10-18 óráig
hétfőn zárva
(további információ)

Vasúti kedvezmény

A 1502/2017. (VIII.11.) számú kormányrendelet szerint a kiállításra történtő utazáshoz a vasúti jegy a diákok és kísérőik számára ingyenes. Ehhez fogadó nyilatkozatot kell kérni a Budapesti Történeti Múzeumtól és bejelentést kell tenni a MÁV-Start Zrt-nek. A tennivalók a következők:

 1. Letölteni a fogadónyilatkozat űrlapját (http://www.btm.hu/sites/doksik/fogado.doc).
 2. Kitölteni a fogadónyilatkozatot.
 3. Megküldeni a fogadónyilatkozatot Budapesti Történeti Múzeumnak (kapcsolat@mail.btm.hu).
 4. A fogadónyilatkozatot a Múzeum viszaküldi.
 5. Letölteni a bejelentő (https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/csoportos_es_…) és a névsor űrlapját (https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/dijmentes_uta…).
 6. Kitölteni a bejelentőt és a névsort.
 7. Megküldeni a a bejelentőt és a névsort a MÁV-Start Zrt. jegykiadóhelyének, ahol az elszámolást végzik (személyesen, postán vagy emailben), minimum az utazás előtt 7 nappal.
 8. A visszaúthoz a fogadónyilatkozatotot  a látogatás során, a Múzeumban lebélyegeztetni.

További információ: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/jo-ha-tudja#footer

Támogatók