A magyarországi piarista kollégiumok alapítólevelei - Privigye

Alapítástörténet

1660 nyarán Pálffy Pál nádor özvegye, született Khuen Mária Franciska kiutasította bajmóci uradalmából a protestáns lelkészeket és iskolamestereket és a birtok népét részben erőszakkal, részben jezsuita misszionáriusok segítségével katolikus hitre térítette.

6.b..
Vác
1722